Για εγγραφή στο Συνέδριο πατήστε εδώ: Εγγραφή για το Συνέδριο

Για το πρόγραμμα του Συνεδρίου, πατήστε εδώ: Πρόγραμμα Συνεδρίου