Ο Σύνδεσμος

Ο Σύνδεσμος συγγενών και φίλων ατόμων με αυτισμό «Μαζί» έχει εγγραφεί επίσημα στις 30 Απριλίου 2012. Δημιουργήθηκε από οικογένειες και φίλους ατόμων με αυτισμό, με κύριους  στόχους: 

  • Την ενημέρωση / διαφώτιση της κοινωνίας για τον αυτισμό
  • Τη διοργάνωση σεμιναρίων για σωστή πληροφόρηση των εμπλεκομένων ειδικοτήτων αναφορικά με τις νέες επιστημονικές εξελίξεις και μεθόδους
  • Αλλαγές στη νομοθεσία  οι οποίες να διασφαλίζουν και να στηρίζουν τα δικαιώματα και την ευημερία ατόμων με αυτισμό αλλά και γενικά των ατόμων με ειδικές ανάγκες
  • Την αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών για διάγνωση, εκπαίδευση και αντιμετώπιση των διαταραχών του αυτιστικού φάσματος
  • Τη δημιουργία κέντρων διανυκτέρευσης για τα άτομα με αυτισμό με στόχο την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, την κοινωνικοποίηση τους και την ανάπαυση της οικογένειας.

 

Έγινε στις 21 Απριλίου 2018, η Γενική Εκλογική Συνέλευση του Συνδέσμου μας. Η Συνέλευση έγινε στα γραφεία μας στη Λεωφ. Στροβόλου 170 στη Λευκωσία. Εκλέγηκε νέο Δ.Σ. για την περίοδο 2018-2020 το οποίο αποτελείται από τους:
 
Πρόεδρος: κ. Παναγιώτης Σαββίδης
Αντιπρόεδρος: κα Μαρίνα Βουΐνοβιτς
Γραμματέας: κ. Στέλιος Ασπρόφτας
Β. Γραμματέας: κ. Δήμητρα Νικολαΐδου
Ταμίας: κ. Άντρη Μηνά
Β. Ταμίας: κ. Ιωάννα Χριστοφόρου
Μέλος: κ. Θεοδώρα Elston Χριστοφή