Η ενσυναίσθηση είναι θέμα επιλογής και όχι γονιδίων

Η μεγαλύτερη μελέτη για τη γενετική βάση της ενσυναίσθησης, υποδηλώνει ότι το ποσοστό της ενσυναίσθησης που οφείλεται σε γενετικούς παράγοντες υπολογίζεται μόλις σε 10%. Αυτό σημαίνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ικανότητας ενός ατόμου να αναγνωρίζει και να ανταποκρίνεται κατάλληλα στις ανάγκες και τα συναισθήματα των άλλων, φαίνεται να βασίζεται σε κοινωνικούς παράγοντες, όπως η ανατροφή, η εκπαίδευση και το περιβάλλον.

  
Mothers of Children on the Autism Spectrum Experience High Levels of Fatigue and Mental Distress

Studies indicate that the demands placed on parents caring for a child with autism contribute to a higher overall incidence of parental stress, depression, and anxiety and adversely affects family functioning and marital relationships compared with parents of children with other intellectual, developmental, or physical disabilities. Mothers of children with ASD, in particular, appear to face unique challenges that potentially have an impact on their health and wellbeing.

  
"Εικαστική Ψυχοθεραπεία και το Φάσμα του Αυτισμού", CARTA-Cyprus Art Therapy Association

Η Εικαστική Θεραπεία αποτελεί είδος ψυχοθεραπείας μέσω τέχνης. Στην ίδια οικογένεια βρίσκονται και η Μουσικοθεραπεία, η Δραματοθεραπεία, η Χοροθεραπεία. Από τη μια η τέχνη έχει θεραπευτικές ιδιότητες και από την άλλη γίνεται μέση μη λεκτικής έκφρασης και ψυχοθεραπείας

  
"Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική γέφυρα σύνδεσης και επαφής με τα άτομα με αυτισμό", Μαρία Πολυκάρπου (Δραματοθεραπεύτρια)

Μέρος Α: Η διαδρομή μέσα από τις πρώτες περιοχές ανάπτυξης του ανθρώπου.

Μέρος Β: Το Αυγό ως σύμβολο & ο Αυτισμός

Μέρος Γ: Η δραματοθεραπεία ως θεραπευτική γέφυρα της εσωτερικής ζωής με τον έξω κόσμο.

  
"Οι δυσκολίες του παιδιού με αυτισμό στο περιβάλλον του σπιτιού και του σχολείου", Αλεξάνδρου Στράτος (Εργοθεραπευτής)

Τα περιβάλλοντα στα οποία εκτίθεται το παιδί:

Σπίτι, περιβάλλον διαμονής

Περιβάλλον εκαπίδευσης

Εξωτερικό περιβάλλον υποχρέωσης

Εξωτερικό περιβάλλον διασκέδασης

  
"Προτάσεις διευκόλυνσης στο σχολείο και το σπίτι", Αλεξάνδρου Στράτος (Εργοθεραπευτής)

Λειτουργική ταξινόμηση των ικανοτήτων της προσοχής

Βασικές προτάσεις αισθητηριακής δίαιτας για γονείς - εκπαιδευτικούς